Bydelen for Alle

"Bydelen for Alle" er en arbejdsgruppe der vil sætte fokus på mangfoldigheden i bydelen gennem forskellige arrangementer, hvor vi ønsker at inddrage jer. Læs mere om de enkelte områder herunder.

De sociale forhold – tænk mangfoldigt

Vi vil sætte os som mål at male med så brede pensler som muligt, så vi ikke drukner i små enkeltheder. I stedet vil vi tegne nogle fremtidsvisioner for det mangfoldige samarbejde på tværs af de linjer, som de forskellige områder repræsenterer.

Trafikforhold

Trafikale forhold – fodgængere og sikker færdsel for cyklister på cykelstier, cykelparkering (stativer mm.), offentlige og private trafikforhold med meget mere. Under det trafikale område kan der endvidere arbejdes med begrænsningen af transittrafik i Amager Vest (dvs. grav den ned, begræns den, tænk nyt), anvendelse af støjsvage løsninger (støjsvag asfalt, lavere hastigheder, el-biler), forurening (emissions- og partikelfiltre, os o. lign.) og tilgængelighed (svært at krydse trafikerede veje, mindre plads til “bløde” trafikanter, trafikformer). I Amager Vest er bilen en transportform på linje med alle de andre. Der er mange emner at tage fat i. 

Tilgængelighed

Tilgængelighed – i allerbredeste forstand. Tilgængelighed for alle i det offentlige rum (adgang til bygninger, institutioner kontorer, tilpasning af færdselsveje for de svage og handicappede), og på sigt i de private omgivelser. Det er et af de emner, der vil drage nytte af samarbejde/synergi med andre aktorer indenfor sundhedsområdet. Vi bliver nok alle sammen ældre, nogle hurtigere end andre, men vi kan/bør tænke på visioner for fremtiden allerede nu.

De ældres og handicappedes vilkår

Dette projekt vil i fremtiden arbejde med Ældrerådet i Amager Vest samt Ældremobiliseringen om de emner, som er relevante for den gruppe mennesker. Kan kommunen komme med de rigtige dagtilbud til personer, der er aktive på trods af alderdommen eller handicappet. Hvilke visioner har denne gruppe af vore medborgere for fremtiden i forhold til boliger, plejehjem, transport etc. Der er mange områder, der ikke er nævnt, men det er dét arbejdet vil gå ud på – at finde og definere de vigtigste områder og satse på beskrivelse af udviklingsretningen for fremtiden.