Budgetforlig 19 – Nabohaven i Telemarksgade reddet

Københavns Kommunes partier har indgået aftale om budgettet for 2019. En af prioriteringerne har været bevarelsen af nabohaven i telemarksgade.

Nabohavens frivillige kræfter har sammen med Amager Vest Lokaludvalg længe arbejdet på at bevare den grønne oase. Haven var i risiko for at blive nedlagt, fordi en ejendomsinvestor ønskede at købe grunden af kommunen og bygge boliger på den i stedet.

Men i budgetforhandlinger har Københavns Kommune prioriteret den grønne oase på Amager Vest:

”Vi er rigtig glade for, at vores have bliver bevaret. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg, samt støtte fra lokalpolitiker Lars Weiss, og det har båret frugt”, siger Tina Belsø og Jeanne Mylund Jeppson, fra nabohaven.

Nabohaven startede i 2011 som et midlertidigt projekt. Siden har beboerne i den almennyttige boligorganisation VIBO på frivillig basis skabt og drevet haven, som et grønt fristed for afdelingens beboere og andre borgere i nabolaget. Lokaludvalget har støtte projektet økonomisk via midler fra bydelspuljen, men også i bestræbelserne på at bevare på den.