Budget 2023: Flere af lokaludvalgets forslag er med

Budgetaftalen for 2023 er nu landet, og flere af Amager Vest Lokaludvalgs indspil til aftalen er kommet med. Det er glædeligt men desværre ikke nok, mener lokaludvalgets formand.
Billede
Der er blandt andet sat 13,8 mio. kr. af til udvikling af Sundby Idrætspark.
Der er blandt andet sat 13,8 mio. kr. af til udvikling af Sundby Idrætspark.
Fotograf
Sofie Astrid Jensen

Budgetforhandlingerne 2023 har nået sit facit, og nu er aftalen om Budget 2023 klar.

Amager Vest Lokaludvalg indsendte tilbage i juni sit indspil til forslag til Budget 2023, og flere af lokaludvalgets punkter er medtaget i aftalen.

Det drejer sig blandt andet om nye haller i Sundby Idrætspark og en midlertidig kunstgræsbane til den kommende Ørestad Idrætspark. Begge indspil er medtaget i budgetaftalen og er beskrevet således:

Sundby Idrætspark

Parterne er enige om at realisere udviklingsplanen for Sundby Idrætspark, scenarier Y1.

Sundby Idrætspark skal styrkes som et lokalt samlingssted og skal tilbyde moderne rammer for idræt. Kapaciteten af idrætsfaciliteter udvides til gavn for mange idrætsgrene og brugerne bredt set. Parterne er enige om at igangsætte første etape af udviklingen af Sundby Idrætspark.

Der afsættes:

- 13,3 mio. kr. samlet på anlæg 2022-2024 til en kunstgræsbane og planlægningsbevilling til en tennishal, omlægning af tennisbaner, renovering af de to nordligste haller og en aktivitetssti.

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til projektledelse.

- 0,3 mio. kr. på service i 2023, og 0,6 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold.

Parterne er enige om, at de næste etaper, herunder nyopførelse af svømmehal kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

Amager Vest Lokaludvalg har tidligere anbefalet netop scenarie Y, som du kan læse mere om her.

Ørestad Idrætspark

Parterne er enige om at afsætte midler til et etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og klubhus ved Metrovej øst for Vestamager metrostation.

Der afsættes:

- 54,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og streetareal samt løst inventar og materiel til drift af kunstgræsanlægget.

- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025 og 3,4 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

Det glæder Amager Vest Lokaludvalgs formand, Kresten Thomsen, at der er sat penge af til de to projekter: "Det er dejligt, at der er sat penge af til Ørestad Idrætspark, for der er brug for mere idræt i området. Og så er det positivt, at man nu også har taget næste skridt med Sundby Idrætspark," siger Kresten Thomsen.

Der er i øvrigt sat penge af til en sikker skolevejsanalyse i forbindelse med opførelsen af den kommende Fælledby Skole på Vejlands Allé, som også var på lokaludvalgets ønskeliste. Sådan lyder punktet i Budget 2023:

Der afsættes 72,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 og 6 mio. kr. i 2028 til tidlig anlægsbevilling til skolen og sikker skolevejsanalyse.

Ikke alle ønsker opfyldt

Lokaludvalget havde også indsendt en række andre forslag, som desværre ikke er kommet med i den nye aftale. Det drejer sig om:

  • Helhedsplan for Kigkurren og drift af hestedroscheareal
  • Stofindtagelsesrum på Sundholm
  • Ombygning af Ørestad Streethal
  • Trafikal skiltning ved indgangen til fælleden

Formanden ærgrer sig over, at man har set forbi de indsendte forslag, men er fortsat optimistisk:

"Jeg må beklage, at vores andre forslag ikke er kommet med i aftalen. Vi har eksempelvis i mere end fem år arbejdet hårdt for at få et stofindtagelsesrum ude på Sundholm. Det kunne man godt have fundet penge til at få etableret, synes jeg. Vi må prøve igen til næste år, og vi skal nok komme igennem med vores forslag, der ikke er med denne gang. Jeg tror på det," lyder det fra formanden.

I aftalen om overførselssagen 2021-2022 blev der afsat 200.000 kroner til en screeningsbevilling i forbindelse med at etablere stofindtagelsesrummet på Sundholm. Projektet er nu udskudt til forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

Penge til borgerinddragelse

Der er i aftalen også sat penge af til borgerinddragende initiativer, som kan være med til at styrke lokaludvalgets arbejde. Pengene skal blandt andet gøre det muligt for københavnerne at stille lokale borgerforslag, ligesom man kan gøre det på landsplan. Pengene skal også gå til at afholde flere borgermøder og workshops, og så bliver der også etableret lokale klimatopmøder. 

Punktet er i aftalen beskrevet således:

Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget vil det fremover være muligt for københavnerne at stille lokale borgerforslag. Desuden afsættes flere penge til københavnernes indflydelse på den næste kommuneplan ved at give dem mulighed for at sætte et aftryk på byens overordnede udvikling via borgermøder, workshops m.v.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. på service i 2024, 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. på service i 2025 til borgerinddragelsestiltag.

Når de første initiativer er igangsat, er parterne enige om at etablere lokale klimatopmøder, som giver Københavns bydele indflydelse på byens klimaplan 2035. Klimatopmødernes formål er at etablere forpligtende partnerskaber i bydelene mellem lokaludvalg, miljøpunkter, boligforeninger, skoler, virksomheder og borgere om CO2-reduktioner. Klimatopmøderne skal indtænkes i Klimaborgertingets arbejde for på den måde at sikre folkelig forankring.

Historisk budgetaftale

Budgetaftalen for 2023 er lavet med en konstellation, der går over i historien.

Enhedslisten og Alternativet er nemlig gået sammen med partierne fra højrefløjen værende Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti om en budgetaftale over midten.

Det betyder, at der er dannet flertal for budgettet rundt om Socialdemokratiet og SF, der ikke er med. Det er første gang i nyere tid, at overborgmesteren ikke er en del af budgetforliget.