Budget 2022 – opbakning til lokaludvalgets indsats

I år blev det en bred budgetaftale mellem alle partier undtagen Konservative. Amager Vest fik bevilget midler til en del af de projekter, som lokaludvalget har arbejdet for

Se hele budgetaftalen nederst på siden

I Amager Vest fik vi blandt andet

Etablering og drift af tagfarmen Asgers Have i Ørestad:Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og drifte en tagfarm på taget af p-huset på Asger Jorns Allé.

Der afsættes:

– 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.

– 7,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.

– 0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift.Midler til omdannelse af Maskinhallen på Sundholm til et foreningshus:Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne maskinhallen på Sundholmsvej 8 til et foreningshus til sociale og kulturelle aktiviteter for brugere, beboere og organisationer på Sundholm og resten af Amager.

Der afsættes:

– 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til fysiske forbedringer.

– 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til driftsudgifter.

Midler til at gennemføre en række trafiksikkerheds- og tryghedstiltag ved Arenakvarterets Skole:Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en række trafiksikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje.

Der afsættes:

– 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Kødbyen.

Udvidelse af parkeringszonerne i København – oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner i byens yderområder:Parterne er enige om at afsætte midler til oprettelse af 15 parkeringszoner i byen yderområder med tidsbegrænset parkering på 3 timer.

Der afsættes:

– 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til parkeringsudstyr, udstyr og udgifter til bygherreorganisation.

– 3,3 mio. kr. på service i 2022, 15,7 mio. kr. i 2023, 17,1 mio. kr. i 2024 og frem til drift og parkeringskontrol.

– 21,0 mio. kr. på service i 2023 og 28,0 mio. kr. årlige i 2024 og frem til øgede indtægter fra parkering.

Her håber lokaludvalget, at Brydes Allé bliver tilgodeset. Læs om vores arbejde med parkering på Brydes Allé

Derudover er der bevilget følgende til Amager Vest:

80 specialundervisningspladser til Peder Lykke Skolen

Renovering af Plejekollektivet Sundholm

Flytning og projekttilpasninger på Skolen på Islands Brygge

Helårsis i Ørestad Skøjtehal

Lokaludvalgets ønske om midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Kigkurren blev desværre ikke tilgodeset i denne omgang.

Heller ikke et Stofindtagelsesrum på Sundholm fik bevilget midler.

Budget 2022