Bred politisk opbakning til stofindtagelsesrum på Sundholm!

Der var i sandhed bred politisk opbakning til et stofindtagelsesrum på Sundholm, på Byg eller Bevar arrangementet den 3. juni.

Med til debatten var lokale politikere fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Derudover var lokale borgere, repræsentanter fra flere institutioner og andre interesserede mødt op
Et af temaerne i debatten var Sundholm – er der plads til frirum for socialt udsatte i en by, der vokser og fornys. Her kom deltagerne ind på behovet af et stofindtagelsesrum på Sundholm – et ønske der står højt på Lokaludvalgets liste. Ønsket er ét af lokaludvalgets konkrete projekter i den kommende Bydelsplan. Derudover er det med i lokaludvalgets indspil til Budget 18.

Se TV Lorrys indslag om stofindtagelsesrum her

Info om Sundholm

Sundholm er samlingspunkt for mange forskellige borgere. En gruppe på ca. 300 er socialt udsatte, hvoraf
mange er hjemløse, psykisk syge, stofmisbrugere eller alkoholikere. Stofmisbrugerne på Sundholm har ikke adgang til et stofindtagelsesrum med sundhedsfagligt personale. Dette resulterer i fund af blandt andet sprøjter og kokain på området. Især Amager Fælled Skole er meget udsat, da der jævnligt er fundet kanyler i skolegården. Problemet er stigende.

Derfor vil lokaludvalget, i samarbejde med Samarbejdsforum Sundholm, arbejde for et stofindtagelsesrum på Sundholm, med de formål at sikre et hygiejnisk miljø for stofindtagelse, mindske risikoen for smitte med hiv, leverbetændelse og infektioner, samt fjerne overdosis-dødsfald blandt stofmisbrugerne. Erfaringen fra Vesterbro er, at et stofindtagelsesrum øger kontakten til de stofmisbrugere, der ellers er svære at få i tale i forbindelse med helbred, trivsel og misbrugsbehandling.