Borgerne har talt: visioner og projekter til ny bydelsplan

Lokaludvalget takker for de mange forslag til, hvad vi skal arbejde for, for at gøre Amager Vest til et bedre sted at bo.

Henover sommeren har lokaludvalget i en åben proces hørt ca. 1473 borgere om, hvad lokaludvalget skal arbejde for bliver til virkelighed de næste 10 år. Gennem borgerpanelet og ved dialog med borgerne på Urbanfestival, Kvartersdag på Scotlands Plads, Bryggens Fødselsdag og Lørdag på Musiktorvet har lokaludvalget indsamlet et væld af spændende, nye ideer til udviklingen af Amager Vest.

Sammenhængskraft, butiksliv eller parkeringspriserPå lokaludvalgets møde d.20.9.2016 blev udvalget præsenteret for en sammenfatning af forslagene, som nu består af 32 forslag inddelt efter byområde.

Et af de temaer, som er dukket op, er behovet for sammenhængskraft og naboskab. Eksempelvis efterspørger borgerne i Sundbyvester rum for fællesskab til spil, leg, grill og fælles ophold. En borger skriver:

”Fælles ude/opholdsrum i den ”gamle bydel”, der samler borgerne og skaber et godt miljø/sammenhold… Kvarteret er delt op af store befærdede veje Englandsvej, Vejlands Allé. De er kedelige og lægger ikke op til samling.”

Et andet budskab fra borgerne er behovet for butiks og byliv.

Eksempelvis er borgerne utilfredse med, at oprindeligt planlagte butikslokaler laves om til lejligheder. En borger fra Islands Brygge skriver:

”… byplaner fastholdes ikke … fraviges efter ønske fra bygherrerne … fx i det nye havnevigen, hvor lokaler og butikker bliver til beboelse eller fælleslokaler kun for beboerne … Det handler om et sammenhængende og levende Islands Brygge, til glæde for alle.”

Et tredje budskab er fra Ørestad-borgerne og vedrører parkeringspriserne i Ørestad. En borger skriver:

”Ørestaden er, modsat hvad der oprindelig blev forestillet sig, blevet befolket af børnefamilier, som har et væsentligt andet behov mht. transport end bare metro. At det koster næsten 12.000 kr. – årligt at parkerer her er en skandale og gør det svært for mange børnefamilier at få dagligdagen og økonomien til at hænge sammen. Der bør arbejdes på højtryk på, at vi får parkeringslicens i Ørestaden på lige vilkår med de andre bydele i København”