Borgere og fagpersoner i dialog om nyt botilbud

Det nye botilbud for sindslidende på Rober Jacobsens Vej er ved at blive bygget, og skal efter planen være klar til åbning i april 2017.

Botilbuddet får plads til 50 borgere med sindslidelser og misbrug. Tilbuddet kommer til at rumme egne lejligheder, fællesarealer og café for beboerne, og der bliver tilknyttet en personaletrup på i alt 30 personer.

Sidste onsdag havde lokaludvalget inviteret til dialogmøde på Ørestad Gymnasium, hvor borgere kunne møde fagpersonale og politi til en snak om, hvad man som borger kan forvente, når beboerne flytter ind, og hvad man kan gøre for at sikre et godt naboskab.

Omkring 30 engagerede borgere var dukket op med en masse spørgsmål til panelet, der bestod af:

– Eloisa Helmers, Socialforvaltningen, Fuldmægtig i Kontoret for Økonomi og projektleder for byggeprocessen

– Ann-Sofie Bech von Hielmcrone, Socialforvaltningen, Stabschef i Borgercenter Voksne

– Luise Marie Bak, Socialforvaltningen, botilbudsleder på Robert Jacobsens Vej

– Politikommissær Thomas Ahlburg og politiassistent Jonas Muff

– Emil Strøh, Aktivitetscenter Sundholm

Hvad med trygheden?Spørgsmålene fra salen koncentrerede sig særligt om to ting: om der vil være personale nok til at håndtere den specialiserede målgruppe, og om naboer vil kunne forvente øget kriminalitet, når botilbuddet tages i brug.

Til det svarede botilbudsleder Luise Marie Bak, at hver beboer har to fast tilknyttede kontaktpersoner, og at der bliver lagt stor vægt på løbende at kompetenceudvikle personalet. Desuden arbejder man med tiltag, der skal sørge for, at der er kortere vej til misbrugsbehandling og psykiatritilbud for de beboere, der har behov for det.

Politikommissær Thomas Ahlburg oplyste, at politiet på grund af den relativt lille gruppe af udsatte borgere, som botilbuddet skal rumme, ikke forventer øgede problemer med kriminalitet – og heller ikke stofsalg – når beboerne flytter ind.

Netværk for naboer og fagpersonerDet blev aftalt, at kontaktoplysninger på fagpersoner og indsatser skal gøres tilgængelige for naboerne, sådan at man ved, hvor man skal henvende sig, hvis man oplever noget utrygt eller har spørgsmål. Der var også et fælles ønske fra fagpersonerne og de bekymrede borgere om at holde et fællesmøde mere, når åbningen af botilbuddet er tættere på. Her vil lokaludvalget arbejde på, at der bliver dannet et netværk, hvor borgere og personale kan dele oplevelser og idéer til at understøtte naboskabet. Netværket kan finde inspiration fra ’Samarbejdsforum Sundholm’, hvor borgere og personale fra Sundholms botilbud, herberg, børneinstitutioner mødes og diskuterer udfordringer og løsninger.

Lokaludvalget ser frem til et fortsat tæt samarbejde med både Socialforvaltningen, politi og ikke mindst borgerne i Ørestad om at sikre et trygt og godt nærmiljø.

Opdatering januar 2017

Botilbuddet på Robert Jacobsens Vej forsinket

Socialudvalget har den 30. november i år godkendt, at udflytningen fra det socialpsykiatriske botilbud på Granvej i Bagsværd forsinkes ydereligere, og at der ændres på, hvilke beboere, der skal flytte til Robert Jacobsens Vej som forventes indflytningsklar i tredje kvartal 2017.

”Der skal være plads til udsatte borgere på Robert Jacobsens Vej på Amager, men vi har sikret os, at de mest psykisk syge og udadreagerende får andre tilbud. I stedet bliver Robert Jacobsens Vej målrettet både misbrugsfrie sindslidende og enkelte med et moderat misbrug,” siger Jan Jensen, borgercenterchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.