Bedre cykelforhold på Brydes Allé

Københavns Kommune planlægger et cykelprojekt på Brydes Allé. Der skal laves flere cykelbaner, flere vejbump og plantes træer, og flere parkeringspladser bliver nedlagt, så alléen bliver sikker og føles tryg for de bløde trafikanter.

På Brydes Allé mellem Sundholmsvej og Peder Lykkes Vej er der både skole, et plejecenter, en nærgenbrugsstation og et kollegium og der er forbindelse til boligområdet Hørgården. Men den brede allé er præget af biler og parkeringspladser, som kan gøre det til en utryg oplevelse at cykle, for eksempel på grund af biler, der bakker ud fra parkeringspladser.

Planen for Brydes Allé er at forbedre forholdene for cyklister, ved at anlægge cykelbaner i begge vejsider. Det betyder samtidig, at 91 bilparkeringspladser på alléen nedlægges.

Færre parkeringspladserMed projektet fjernes op mod halvdelen af parkeringspladserne på Brydes Allé. Da vejen ligger i randzonen af betalingszonen bruges Brydes Allé til parkering af rigtig mange borgere – både dem der bor der, men også dem der færdes til daglig i de mange omkringliggende institutioner. Det betyder, at parkeringsbelastningen i forvejen er meget høj. Lokaludvalget har derfor taget initiativ til en dialog med de borgere der bor i området og Københavns Kommunes politikere om at finde en løsning på problemet.

Baggrunden for projektetBoligselskabet 3B Hørgården og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune er gået sammen om et større udviklingsprojekt, der skal gøre Hørgårdens udearealer og stiforbindelser bedre. Ved at skabe bedre uderum, nye faciliteter og flere aktiviteter skal Hørgården invitere beboere og besøgende til at bruge området mere.

Det ambitiøse projekt skal åbne boligområdet Hørgården op mod den øvrige by og skabe nye velfungerende forbindelser og aktivitetszoner for beboere og brugere. En del af infrastrukturprojektet er at sikre en god kobling til byens omkringliggende cykelstier og planen er, at Hørgårdens stier bliver en del af den grønne cykelrute, Universitetsruten, forbinder Amager og Amager Fælled, Islands Brygge med Vesterbro.

Projektet skal på den måde gøre det nemmere for beboere uden bil at bevæge sig rundt i byen til fritidsaktiviteter, indkøb, komme på arbejde og i skole. Målet er, at de konkrete tiltag kan være skridt på vejen til at få Hørgården af regeringens ’Ghettoliste’.