Amager Vest Lokaludvalg 2022-2026

Det nye Amager Vest Lokaludvalg er nu konstitueret med en ny formand og næstformand i spidsen og de 24 medlemmer og 12 suppleanter har fået den første introduktion til opgaverne og arbejdet i et lokaludvalg.
Billede
22 af de 24 medlemmer i Amager Vest Lokaludvalg
Lokaludvalget anno 2022, flankeret af hhv. formand Kresten Thomsen (blå skjorte til højre)) og næstformand Mark Gray (bordeaux bluse til venstre). Lokaludvalget besluttede at genvælge formandskabet til juni, efter en opstartsperiode.

Tirsdag d. 29. marts 2022 mødtes medlemmer og suppleanter i det nye Amager Vest Lokaludvalg for første gang. Aftenen bestod af både et velkomstmøde om arbejdet og opgaverne i lokaludvalget, skarpt efterfulgt af det konstituerende møde og sluttede af med det ordinære lokaludvalgsmøde.

Selvom aftenen bød på et pakket program med megen information, var der tid og plads til spørgsmål, hygge og god stemning. Velkomstmødet bestod af oplæg om lokaludvalgsarbejdet, præsentation af sekretariatet og anden vigtig viden, der kan danne grundlag for et godt lokaludvalgsarbejde for alle de nye medlemmer og suppleanter

Se alle medlemmer i det nye lokaludvalg i Amager Vest nederst på siden. 

Formandskabet 

Erhardt Franzen indledte det konstituerende møde, som det ældste medlem af lokaludvalget. Men inden valget gik i gang, blev det foreslået af Kresten Thomsen, at formandsposten og næstformandsposten skulle besættes midlertidigt med et ’endeligt’ valg i juni, hvor der har været flere lokaludvalgsmøder, både ordinære og i arbejdsgrupperne. Forslaget blev vedtaget med et stort flertal. 

Formand

Valget af (midlertidig) formand faldt på Kresten Thomsen, tidligere næstformand og tidligere tovholder for arbejdsgruppen for Børn & Unge;

”Jeg accepterer valget, for at lokaludvalget har en erfaren formand til at starte op. Den midlertidige formandspost er også en mulighed for, at det nye lokaludvalg -  erfarne som nye medlemmer - har haft mulighed for at lære arbejdet, opgaverne og hinanden at kende og at valget derefter kan ske på et mere oplyst grundlag”, siger Kresten, der har været aktiv længe og kender procedurer og arbejdsgange. Han forklarer; 

”Når vi når til junimødet, kan vi sammen tage en kvalificeret beslutning om formandskabet, efter at vi fået et indblik i (sam-)arbejdet i LU, med hinanden, med borgerne, politikere og forvaltninger”.

Næstformand

Efterfølgende blev Mark Gray valgt som midlertidig næstformand. Mark Gray kom ind i midten af sidste periode, og har siden deltaget aktivt i lokaludvalgsarbejdet;

”Jeg føler, at jeg har udført min værnepligt, og har mod på at tage ansvaret som næstformand på mig. Det betyder meget for mig at få sat det nye lokaludvalg godt i gang. Og så håber jeg, at vi kan blive ved med at tænke stort, som vores projekt ’overdækning af motorvejen’ – dét vil jeg gerne være med til at lede.”

Næste skridt

Lokaludvalget og sekretariatet har tradition for at arrangere et opstartsseminar for det nye lokaludvalg – gerne over et par dage, hvor der er tid til dybere drøftelse af opgaver og arbejde, fælles visioner, nye idéer – og til at lære hinanden at kende som medborgere og lokale ildsjæle. Hvilket også kan kvalificere valget til formandskabet d. 21. juni 2022.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer, der skal arbejde videre med program og indhold for seminaret.

Nogle vigtige emner, der gerne skal drøftes på seminaret, er den fremtidige organisering af lokaludvalget – i enten de nuværende faste arbejdsgrupper ’Børn, unge, idræt, kultur og fritid’, ’Bolig, miljø og erhverv’ og ’Ældre, sundhed, social og integration’ eller på andre måder.

Og ikke mindst arbejdet med ’Bydelsplanen’, som lokaludvalget skal påbegynde her i foråret. Bydelsplanerne udarbejdes hvert fjerde år i hver af de 12 bydele, og beskriver visioner, strategier, idéer og konkrete forslag til den lokale udvikling i Amager Vest. De bliver til i tæt dialog med lokale beboere, aktører og erhvervsdrivende og skal afspejle væsentlige behov, ønsker og idéer til bydelsudviklingen.

Amager Vest Lokaludvalg 2022-2026

FORMAND: KRESTEN THOMSEN / SOCIALISTISK FOLKEPARTI

NÆSTFORMAND: MARK GRAY / DET RADIKALE VENSTRE

 

CHRISTIAN E. JØRGENSEN / SUNDBY DET DANSKE SPEJDERKORPS

NICOLAI LIEBACH / EJERFORENINGEN 8TALLET                          

CHRISTINE BANG ANDERSEN / EJERFORENINGEN BRYDES ALLÉ 

ARNE BJØRN NIELSEN / ÆLDRESAGEN AMAGER 2300

STEEN HÖIER / DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKES CENTERET

JANN KUUSISAARI / HJERTEFORENINGEN 

IB FERDINANSEN / AB GULFOSS

ERHARDT FRANZEN / SUNDBYERNES GRUNDEJERFORENINGSFÆLLESSKAB

JAN OSTER / ISLANDS BRYGGE LOKALRÅD

JAN SCHUMANN / GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE

PETER HJORT / DET DEMOKRATISKE PARTI

ERIK VITTRUP / GRUNDEJERFORENINGEN HAVNESTAD

HELGA MARK / DANSK HANDICAP FORBUND

METTE BUGGE / GRUNDEJERFORENINGEN ØRESTAD

ANNE-SOFIE THOMSEN / BOLIGFORENINGEN SUNDHOLM SYD                  

ROBERT NIELSEN / SOCIALDEMOKRATERNE                          

LASSE VOGEL ANDERSEN / DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI                    

LARS MAGNUS CHRISTENSEN / VENSTRE  

HANNE SCHMIDT / ENHEDSLISTEN               

SISSEL FRIISGAARD / LIBERAL ALLIANCE  

UFFE MEULENGRACHT / ALTERNATIVET     

JESPER OLSEN / NYE BORGERLIGE

VAKANT / DANSK FOLKEPARTI