Amager Stemmer: Valgmøde i Amager Bio

Vi gentager succesen fra optakten til kommunalvalget 2017 med et stort valgmøde i Amager Bio mandag den 11. oktober. Godt hjulpet af journalist Kurt Strand skal partiernes spidskandidater debattere fire centrale emner for Amager.

Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg har udvalgt 4 emner til debat, der har betydning for livet, der leves på Amager.

Skal Københavns Kommune tage magten over byen tilbage?Udviklingsselskabet By & Havn spiller i dag en central rolle i byudviklingen af København. By & Havn har ansvar for udviklingen af store bykvarterer som Ørestad, Nordhavn og metrobyggeriet på kommunale arealer. Spørgsmålet er om By & Havn er en nødvendighed i byudviklingen eller om Københavns Kommune har afgivet for meget demokratisk indflydelse over byplanlægningen?

Hvordan sikrer vi boliger til alle i København?Efterspørgslen og prisen på boliger i København har været stigende og boligbyggeriet i vækst. Men hvordan sikrer vi boliger nok til alle og til en pris, der er til at betale? Skal vi bygge mere alment, højhuse eller udnytte pladsen bedre? Eller måske skal der slet ikke bo flere i Københavns Kommune, men i omegnskommunerne?

Hvordan sikrer vi det gode børneliv i København?Et stigende indbyggertal i København betyder flere børn. Dermed stiger behovet for flere institutionspladser, skoler og kultur- og idrætsfaciliteter. Kommunens børne- og fritidsinstitutioner er pressede på både kvalitet og de fysiske rammer. Hvordan kan vi skabe gode rammer for børnene i Københavns Kommune?

Hvordan løser vi de trafikale udfordringer på Amager?

De seneste ti år er antallet af personbiler i København steget. Den øgede trafik har konsekvenser for fremkommeligheden, luftforurening og støj. Der er rift om parkeringspladserne og bilerne optager plads. Hvordan får vi i fremtiden plads til bilerne? Eller skal vi gøre det sværere for bilejerne, så flere vælger cyklen og offentlig transport?

Se tid sted og program her