Amager Fælled trækkes ind på skolerne

Børnene stopper nysgerrige op og kigger på de farvestrålende billeder af blomster, fugle, bær og insekter. Én råber ” Ad en klam frø” en anden udbryder; ”wow en flot sommerfugl- bor den virkelig på Amager Fælled?”

Fotoudstillingen om Amager Fælleds naturværdier har allerede besøgt Gerbrandt Skolen og Skolen i Peter Vedels gade og vil hen over foråret vandre videre til de øvrige skoler på Amager, for at skabe opmærksomhed omkring hvor mange dyr og planter, som lever på naturområdet. Udstillingen viser også billeder af forskellige udflugtsmål som fx koklappertur, skovtur eller sopning fra bredden af Grøndalssøen.

Lokaludvalget har søsat vandreudstillingen med håbet om, at flere børn vil hive deres forældre med ud på fælleden og gå på opdagelse derude. For jo flere vi er, som sætter pris på fælleden, jo flere er vi til at værne og passe på den. Det er helt unikt for en bydel at rumme et sådant naturområde med så stor biodiversitet kun 1 km fra rådhuspladsen.

Det er for lokaludvalget oplagt at indtænke flora og fauna fra fælleden i undervisning- og opdragelsesmæssige sammenhænge for børnene, forældrene og skolerne – ikke kun på Amager men i hele København. Formålet med udstillingen er, at skabe bevidsthed om og kendskab til naturen på fælleden og derigennem have fokus på børns læring og udvikling som oplyste og ansvarlige mennesker.