Åbent brev til Rådhuset: ”Små udearealer virker stressende på vores børn”

Københavns Kommune bygger alt for store institutioner på alt for små grunde og vi er bekymrede for vores børns trivsel. Vi opfordrer politikerne på Københavns Rådhus til at finde mere plads til udearealer i de fremtidige skoleprojekter.

Sammen med flere andre lokaludvalg og interesseorganisationer i København opfordrer vi i et åbent brev byens beslutningstagere om at finde mere plads til de mange kommende skoler i byen. Flere steder i byen ser vi eksempler på, at de nybyggede skoler og udvidelsen af de eksisterende efterlader meget lidt plads til de udearealer, der først og fremmest skal bruges i pauserne, men også i undervisningsøjemed – og som spiller en essentiel rolle i børns faglige og sociale udvikling.

Selvom alle (nybyggede) skoler i København umiddelbart lever op til de formelle krav og retningslinjer for uderummenes størrelse og funktion, stiller de høje byggeprocenter urimelige krav til arkitekter og designere, der skal indtænke skolens profil, nationale krav og retningslinjer fra funktionsprogrammer.

På trods af de kreative løsninger og nye ord vi ser i lokalplansforslag og arkitektoplæg (‘vertikal leg’ og ‘taglegepladser’), er vi bekymrede for, hvilke konsekvenser, de begrænsede udearealer kan have på vores børns faglige og sociale udvikling samt trivsel.

Hvis skolerne i København skal være med til at (ud)danne børn, der er glade, aktive, kreative og nysgerrige, håber vi, at der kan findes mere plads til udearealer, der er vores børn værdige.

Medunderskrivere: Amager Vest Lokaludvalg, Vanløse Lokaludvalg, Østerbro Lokaludvalg, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Nørrebro lokaludvalg, Indre By Lokaludvalg, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Skole og Forældre København, Københavns lærerforening