Dialogmøde om Sundby Idrætspark

Forvaltningen har samlet op på de mange input fra workshoppen i oktober, hvor 60 personer bidrog med ideer og lokal viden! D. 1. marts præsenteres tre udkast til scenarier for udviklingen, inden politikerne skal tage stilling til dem til sommer.

Kom til dialogmøde om udvikling af Sundby Idrætspark

Tirsdag d. 1. marts, kl. 18.30 – 21.00

Sundby Idrætspark, Hal 1

Englandsvej 61, 2300 København S 

Tilmelding – Skriv en mail til ar3j@kk.dk senest d. 24. februar

  • Kommer du tit i Sundby Idrætspark, eller bor du tæt på?
  • Har du lyst til at bidrage til hvordan idrætsparken kan blive endnu bedre?
  • Eller er du nysgerrig efter at se, hvordan vi har arbejdet videre med input fra workshoppen i oktober?

Workshop i oktober

Torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 18.30 – 21.00 var der workshop i Sundby Idrætspark om fremtiden for fritidsfaciliteterne. Omkring 60 personer mødte op med idéer og input til idrætsparken. Workshoppens formål var at indhente viden og få input til en fremtidig udvikling af Sundby Idrætspark i form af tre udviklingsscenarier.

Læs mere om efterårets workshop og find opsamlingerne på borgerinputs og idéer fra deltagerne.

Dialogmødet d. 1. marts

Københavns Kommune har nu samlet op på de mange input og opstillet tre udkast til scenarier for udviklingen af idrætsparken. Politikerne skal tage stilling til scenarierne til sommer, inden det skal på budgetforhandlingerne til efteråret. 

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard byder velkommen og sætter arrangementet i gang. Vi ser frem til at snakke med jer om de tre udkast og håber, at mange vil deltage igen.

Der er kaffe og kage.

 

Kontakt

Sundby Idrætspark, Hal 1

Englandsvej 61

2300 København S

Kontaktperson

Maja Busck

ar3j@kk

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg og Områdefornyelsen Sundby

Del med