Børn & Unge - arbejdsgruppe

Vi mødes fast en gang om måneden i arbejdsgruppen. Her behandler vi sager vedrørende børn, unge og børnefamilier.

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her.

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Vi holder som udgangspunkt vores arbejdsgruppemøder i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 KBH S.
Kontakt vj0t@kk.dk hvis du ønsker at vide mere om et konkret møde / en konkret dato. 

KONTAKT

Amager Vest Lokaludvalg

Sundholmsvej 8

2300 København

Kontaktperson

Jakob Korshøj

29 13 96 08

info@avlu.dk

Del med