Børn & Unge - arbejdsgruppe

Vi mødes fast en gang om måneden i arbejdsgruppen. Alle interesserede - lokale københavnere, aktører, foreninger - kan deltage i arbejdsgrupperne på lige fod med medlemmer og suppleanter.

Vi arbejder med temaerne børn, unge, kultur, idræt og fritid.

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her.

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Tjek vores dagsorden for at se, hvor vi holder møderne. 

Kontakt

Amager Vest Lokaludvalg

Sundholmsvej 8

2300 København

Kontaktperson

Jakob Korshøj

Del med