Arbejdsgruppemøde: Ældre, sundhed, social og integration

Vi mødes fast en gang om måneden i arbejdsgruppen. Her behandler vi høringer og puljeansøgninger om alt fra dagtilbud og servicebusser til plejeinstitutioner og ungdomsklubber, samt sundhedsspørgsmål.

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her 

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 

Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Vi holder vores arbejdsgruppemøder i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 KBH S. 

Kontakt

Amager Vest lokaludvalg

Sundholmsvej 8

2300 København S
Del med