PortrætSundholm

Vi vil arbejde for, at flere får kendskab til Sundholm med henblik på at mindske den utryghed, mange udtrykker, at de føler i området.
Sundholm indefra.
Fotograf
Maria Rostved

Seneste nyt

Vis alle

Seneste nyheder om projektet

Opdateres...

Sundholm – her er diversitet en styrke

Tryghed er et komplekst fænomen, og årsagerne til utryghed er mangefacetterede. I Sikker By Strategien fra Københavns Kommune konkluderes blandt andet, at tillid og kendskab til de mennesker, der bor og færdes i et nærmiljø, også har betydning for, hvor tryg man føler sig (jf. bilag 1).

Portræt Sundholm arbejder for at mindske den subjektive utryghed (bekymring for kriminalitetstyper/gener), nogle borgere i Amager Vest udtrykker, at de føler på Sundholm. Nogle føler sig utrygge blandt menneskerne på Sundholm, især når nogle af dem er stofpåvirkede. Spørgsmålet er, om hvorvidt utrygheden har at gøre med personlige erfaringer og/eller faktiske forhold omkring den gruppe af mennesker, eller om det er ubegrundede bekymringer. De ubegrundede bekymringer er forhold, der kan rettes op med personligt kendskab og et bedre vidensgrundlag.

Reducere utrygheden ved det ukendte

Med Portræt Sundholm vil vi introducere beboerne i området og brugerne af Sundholm for hinanden. Dette skal ske med individet i centrum, der med deres egne historier og fortællinger kan fortælle, hvad Sundholm betyder for dem. Amager Vest Lokaludvalg drømmer om en bydel med plads til alle, og en bydel hvor vores diversitet for alvor er vores styrke. Dette kan kun ske, hvis vi møder hinanden på lige fod og med en fælles forståelse, der i høj grad kan være med til at reducere utrygheden ved det ukendte.

Portrætfotos og rundvisninger

Gennem tæt dialog, læring og en udbygning af Amager Vest Lokaludvalgs egen kendskab til området, skal Portræt Sundholm munde ud i en udstilling med portrætfotos af en repræsentativ række af brugere af Sundholm, der ønsker at tage del i projektet. Hvert portræt vil få følgeskab af en kortere eller længere fortælling fra den portrætterede og giver mulighed for brugerne for at introducere sig selv for deres nærmiljø samt for beboerne i lokalområdet.

Udstillingen skal finde sted på Sundholm og tiltrække borgere i lokalområdet, så de kan komme og se området med egne øjne, høre hvad det repræsenterer og lære dem at kende, der benytter sig af Sundholm. I tillæg til udstillingen vil projektet også arrangere rundvisninger på Sundholm for borgere i Amager Vest med guides, der kender til og tilbringer tid i området til hverdag. Hensigten er at skabe dialog og møder mellem naboer.

Langsomme skridt og tæt samarbejde

Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med de organisationer og tilbud, der hører hjemme på Sundholm - og vigtigst af alt - i tæt samarbejde med dem, der bruger de tilbud, Sundholm byder på. Det er helt centralt for Portræt Sundholm, at alt sker med en fælles forståelse og enighed mellem lokaludvalget og vores samarbejdspartnere. Derfor tager vi allerede i den indledende fase kontakt til organisationerne, der arbejder på Sundholm med henblik på at bruge deres råd og vejledning til at skabe fundamentet for projektet. Herudover ønsker vi at være i tæt kontakt med dem, der bruger Sundholm til hverdag, og inddrage dem, både med idéer og i projektarbejdet, for at sikre, at projektet udvikler sig i deres ånd.

Med Portræt Sundholm vil vi øge trygheden for flere, både hvad angår fysisk sikkerhed og social accept af hinanden som naboer. Begge målsætninger kan opnås gennem dialog og erfaringsudveksling og vil i sidste ende bidrage til, at Amager Vest kollektivt bliver en bedre bydel for alle.

 

Epinion – Tryghedsundersøgelse 2022.

Bedre kendskab giver øget tryghed

Amager Vest Lokaludvalg ønsker, at flere får kendskab til Sundholm og de mennesker, der benytter sig af og tilbringer tid på Sundholm med henblik på at øge trygheden omkring dem, samt portrættere dem som individuelle personer i stedet for en gruppe udsatte.

Lokaludvalgets mål er, at borgerne i bydelen vil føle sig mere trygge, når de færdes gennem Sundholm. Menneskerne på Sundholm vil opleve at blive accepteret og respekteret som andre borgere i bydelen.

 

Vi vil samarbejde med følgende aktører:

  • Naboer til Sundholm, herunder diverse institutioner og virksomheder, samt de, der opholder sig på og færdes gennem Sundholm.     
  • Alle ovenstående grupper, Kommunens team Sikker By/ØKF, Områdefornyelsen/TMF, Det kriminalpræventive råd, Socialforvaltningen, institutionerne, der driver sociale tilbud på Sundholm.

Vil du være med?

Lokaludvalget har en arbejdsgruppe, der udelukkende beskæftiger sig med Sundholm. Vores møder er åbne for alle, så hvis du har lyst til at få indflydelse, vil vi gerne opfordre dig til at deltage. Kontakt sekretariatet på info@avlu.dk eller tlf. 21 51 39 35, hvis du vil høre mere om, hvordan du deltager.

Vi holder også løbende møder, som er åbne for alle. Læs mere om vores arbejdsgrupper og find vores kalender her.

Arbejdsgruppen arrangerer løbende borgermøder og andre inddragende indsatser, hvor du sammen med andre borgere, forvaltningen og fagfolk kan tilbyde dit perspektiv.

Bilag

Herunder finder du alle relevante dokumenter for projektet.

 

Bilag 1 - Sikker by strategi 2022-2025