Københavns Kommunes logo

Arbejdsgruppemøder

Du kender bydelen bedst. Derfor vil vi gerne høre din mening, viden og idéer. Deltag i vores arbejdsgruppemøder eller kontakt os med idéer og input.

Arbejdsgruppemøder
Vi har nedsat tre faste arbejdsgrupper under lokaludvalget, der holder møder månedligt. I arbejdsgrupperne igangsætter vi projekter og arrangerer aktiviteter i bydelen og behandler ansøgninger til vores bydelspulje. Alle kan deltage i arbejdsgrupperne, både for at diskutere en konkret sag eller engagere sig i gruppen over længere tid.

Find tid og sted for møderne her.

Arbejdsgrupperne

Vis alle

Fysisk planlægning og erhverv

Arbejdsgruppen 'fysisk planlægning og erhverv' arbejder for en bæredygtig byudvikling for både mennesker og miljø. Vi behandler forslag til lokalplaner for byudvikling og byggerier, arbejder med trafik og infrastruktur, bynatur og biodiversitet, samt miljøpolitik og andre politiske forslag, der påvirker bydelens fysiske miljø. Alle høringer og borgerhenvendelser vedr. teknik- og miljøområdet behandles i denne arbejdsgruppe.

Møderne afholdes den første onsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her

Børn & Unge

Arbejdsgruppens formål er at skabe de bedste rammer og muligheder for de mange børn og unge i bydelen. Det er både de sociale rammer i form af fritidstilbud og aktiviteter for børn og unge, samt de fysiske, som institutioner, børnehaver, skoler og fritidsklubber. Vi behandler emner, der har betydning for børn og unge i Amager Vest og vurderer ansøgninger til bydelspuljen.

Møderne afholdes den første tirsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S.

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her

Ældre, sundhed, social og integration

Arbejdsgruppen behandler høringer om alt fra dagtilbud og servicebusser til plejeinstitutioner og ungdomsklubber, samt sundhedsspørgsmål. Ambitionen er at gøre Amager Vest til en mangfoldig bydel med plads til alle, uanset alder, køn, handicap og etnicitet.

Møderne afholdes som regel den første torsdag i måneden på Sundholmsvej 8, 2300 KBH S

Find dagsordner og arbejdsdokumenter her

Projektgrupper

Udover vores faste arbejdsgrupper har vi også nedsat en række arbejdsgrupper, der arbejder mere projektfokuseret. Det er eksempelvis vores projekter om overdækning af motorvejen, biodiversitet, aktiviteter for unge, fokus på ensomhed, kunst, trafkplan, Metroparken og meget mere.

Læs mere om projektgruppernes arbejde i Bydelsplanen.

Projektgrupperne har ikke faste månedlige møder, men de er stadig meget aktive og mødes, når der er brug for det. 

Kontakt Sofie Astrid Jensen på f91j@kk.dk, hvis du ønsker at blive en del af en projektgruppe.