Om os

Om os

Vi samarbejder med bydelens beboere, lokale aktører og Københavns Kommune om at skabe de bedste rammer for et godt hverdagsliv for alle i Amager Vest.

Amager Vest Lokaludvalg er ét ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Vi fungerer som bindeled mellem københavnerne og politikerne på Københavns Rådhus og skaber dialog om byens udvikling. Lokaludvalgene er sat i verden for at styrke nærdemokratiet og for at gøre det lettere for den enkelte københavner at få indflydelse på de beslutninger, Borgerrepræsentationen træffer, og som har betydning for bydelen.