Sekretariatet

Amager Vest Lokaludvalg har et professionelt sekretariat, der hjælper med møder, projekter, borgerhenvendelser og borgerdialog.

Sekretariatets medarbejdere er ansat af økonomiforvaltningen i Københavns kommune, men det daglige arbejde er defineret af Lokaludvalgets fokusområder. 

Udvalgssekretær

Sofie Astrid Jensen

Sundholmsvej 8

2300 København S

Kommunikations- og projektmedarbejder

Maria Rebsdorf Rostved

Sundholmsvej 8

2300 København S

Pulje og projektmedarbejder

Katarina Berg

Sundholmsvej 8

2300 København S