Søg penge til dit projekt

Søg penge til dit projekt

Du kan søge penge fra Bydelspuljen til projekter og arrangementer, der fremmer dialog, demokrati, borgerdeltagelse og dannelse af fællesskab og netværk i bydelen. I Amager Vest har vi ca. 3 millioner kroner årligt, som kan søges af private borgere, foreninger og virksomheder. Projekterne skal være rettet mod borgere i Amager Vest, foregå i Amager Vest, eller komme bydelen og borgerne til gavn. Projekterne skal være båret af frivillige og lokale kræfter og/eller arrangeres sammen med lokale foreninger.

Vi anbefaler, at du læser vores råd og retningslinjer, formalia og ansøgningsfrister og sætter dig ind i procedurer for ansøgning og udbetaling, inden du søger penge til dit projekt.

COVID-19 og Bydelspuljen

For at vi kan støtte aktiviteten, skal myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger naturligvis overholdes. Du finder dem på hjemmesiden www.coronasmitte.dk

Hvis du bliver nødt til at aflyse, udsætte eller ændre aktiviteten på grund af de gældende retningslinjer og anvisninger, foretager vi en konkret vurdering af, om vi alligevel kan støtte aktiviteten.

Hvis du må aflyse, udsætte eller ændre aktiviteten på grund af de gældende retningslinjer og anvisninger, har du som ansøger forpligtelse til at begrænse dine udgifter til aktiviteten (tabsbegrænsningspligt).

Hvis du er i tvivl, om du kan få udbetalt en eventuel støtte, skal du i god tid henvende dig til sekretariatet på info@avlu.dk

Ansøgningsfrister 2022

22. januar – (svar efter d. 22. februar)
28. februar – (svar efter d. 29. marts)
26. marts – (svar efter d. 26. april)
24. april– (svar efter d. 24. maj)
21. maj – (svar efter d. 21. juni)
17. juni – (svar efter d. 30. august)
Sommerferie
27. august – (svar efter d. 27. september)
25. september – (svar efter d. 25. oktober)
22. oktober– (svar efter d. 22. november)
20. november – (svar efter d. 20. december)
16. december – (svar slut januar 2023)

Kontakt

Katarina Berg

Har du spørgsmål til processen er du altid velkommen
til at kontakte vores puljemedarbejder i sekretariatet