Københavns Kommunes logo

Ældre, Social, Sundhed og Integration

Vi mødes fast en gang om måneden i arbejdsgruppen. Her behandler vi alt fra dagtilbud og servicebusser til plejeinstitutioner og ungdomsklubber, samt sundhedsspørgsmål.

Du kan finde vores dagsordener og andre arbejdsdokumenter her.

Alle kan deltage i møderne. Der er ikke krav om forudgående tilmelding eller aftale. 
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har en sag med relevans for arbejdsgruppen, som du ønsker drøftet, eller hvis du har spørgsmål. 

Vi holder vores arbejdsgruppemøder i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 KBH S. 

 

Kontakt

Amager Vest Lokaludvalg

Sundholmsvej 8


Kontaktperson

Katarina Berg

28943054

g34e@kk.dk

Del med