Lokaludvalgsmøder

Vi mødes fast en gang om måneden til lokaludvalgsmøde. Her behandler vi bl.a. puljeansøgninger, opdaterer hinanden på vores arbejde, og godkender høringssvar, inden de sendes afsted til forvaltningerne.

Lokaludvalgsmødet starter normalt kl. 18.30 og slutter omkring kl. 21.30. 

Du kan finde vores dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne her  på Københavns Kommunes hjemmeside

Alle kan komme og overvære møderne. Der er indlagt et fast punkt i starten af dagsordenen, hvor du kan stille spørgsmål.
Du er også meget velkommen til at kontakte sekretariatet med din sag, hvis du har brug for sparring eller viden. 

Vi holder som udgangspunkt vores lokaludvalgsmøder i Foreningshuset Sundholm 8, 2300 KBH S. Kontakt sekretariatet, hvis du ønsker at møde op. 

 

Contact

Amager Vest Lokaludvalg

Sundholmsvej 8

2300 København S

Contact person

Sofie Astrid Jensen

sofie@avlu.dk

Share with