Bydelsplaner

Bydelsplaner beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens byudvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i Amager Vest

Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i samarbejde med lokale københavnere, eksterne partnere og fagforvaltningerne i kommunen. Bydelsplanerne beskriver visioner for fremtiden og idéer til konkrete løsninger i relation til bydelens udvikling. Bydelsplanerne indgår i vores arbejde og er et idékatalog til byudviklingen i København. De bliver til takket være stort engagement fra flere tusinde borgere, der kommer med input til arbejdet.

Næste bydelsplan bliver udarbejdet efter Valg til Lokaludvalg i starten af 2022.